Schuth & Koelemaij

Een advocaat heeft de naam ‘duur’ te zijn. Natuurlijk heeft onze dienstverlening zijn prijs, maar bij een juiste aanpak zijn de kosten vaak controleerbaar.

Het gevolg van het idee dat een advocaat duur is, is dat men eerst het probleem zelf probeert op te lossen, om vervolgens – als het echt niet meer anders kan – bij de advocaat aan te kloppen. Een uit de klauwen gelopen geschil kan inderdaad een aardige duit kosten.

Wij worden graag al ‘aan de voorkant’ bij een cliënt betrokken. Dat wil zeggen, dat we graag als sparringspartner van onze cliënten optreden. Ook algemene voorwaarden en overeenkomsten kunnen wij beter opstellen dan de cliënt zelf. Wij weten waar de juridische knelpunten zitten. De feitelijke input levert de cliënt aan. Bij een dreigend geschil is het vaak beter om de advocaat een brief te laten opstellen of controleren, die de cliënt dan zelf kan versturen. Werkt dat niet, dan versturen wij als advocaat een brief aan de tegenpartij. Pas als de partijen er echt niet meer uitkomen, dan staan wij de cliënt bij in een procedure.

Wanneer de hiervoor beschreven weg wordt bewandeld, is het voeren van een procedure in veel gevallen niet meer nodig. In die gevallen waarin het wel nodig blijkt te zijn, is de zaak op juridisch vlak optimaal voorbereid, waardoor de kans op een gunstige uitkomst aanzienlijk is vergroot.

Jeroen Boelens

Ik sta voor een persoonlijke aanpak. Iedere cliënt is anders. Ook zaken verschillen van elkaar. Daarom bekijk ik van geval tot geval welke aanpak werkt, alles in overleg met de cliënt. Wat voor de één perfect werkt, werkt voor de ander helemaal niet.